PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

Portrét

- Soudní znalec v oblasti audioexpertizy - fonoskopie (identifikace mluvčích)

- Kurzy a konzultace v oblasti komunikačních dovedností a kultury mluveného projevu


PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

V roce 1991 absolvovala FF UK v Praze, obor moderní filologie - čeština / ruština. V rámci následného postgraduálního studia se věnovala fonetickému výzkumu v oblasti forenzní fonetiky – identifikace mluvčích. Současně začala pracovat pro Kriminalistický ústav v Praze jako expert na identifikaci anonymních mluvčích. V roce 1994 se stala vysokoškolským pedagogem na UK v Praze.

V současné době externě spolupracuje se soukromými VŠ jako vedoucí seminářů rétoriky a kultury mluveného projevu a působí jako soukromý soudní znalec v oblasti audioexpertiz - fonoskopie (identifikace mluvčího).

Především se ale více než patnáct let věnuje lektorské, konzultační a poradenské činnosti v oblasti problematiky jazykové komunikace: kultura mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentační dovednosti, argumentace a techniky vyjednávání, mezikultruní komunikace ve světě podnikání.

Reference :

Komerční banka, Česká pojišťovna, ČSA, MV ČR, DMMS a.s., Reiffeisenbank, Pragoeduca - vzdělávací agentura, T CC – vzdělávací agentura, AVON Cosmetisc, s.r.o., Čechofracht, a.s., Západočeská energetika, a.s., Česká televize, zpravodajská agentura TVD, TV3, TYRO- Blansko, Vagnerplast - Velké přítočno, SILEKTRO Praha, s.r.o, IMESTA, s.r.o, Český Telecom, Eurotel, Notia - Středisko vzdělávání, s.r.o., Ernst&Young, NKT Cables Kladno, Logos, a.s., Logica, T-Mobile, Komora soudních tlumočníků, agentura Czechinvest (generální ředitelka), ČEZ a.s., Procter and Gamble ČR, ABRO interaktive s.r.o., LASSELSBERGER, s.r.o., Policejní prezidium ČR, Unicorn a.s., Gemalto