Úprava zvukových záznamů

  • Čištění zvukových nahrávek odstraněním nežádoucích brumů, šumů, praskotu, zkreslení

  • Celkové zvýšení čitelnosti záznamu odstraněním ruchů vzniklých při pořizování záznamů (rozhovorů, přednášek apod.)

  • Renovace archivních nahrávek

Zvukové záznamy jsou upravovány v rámci technických možností současných software a dále v mezích daných původní technickou kvalitou záznamu.

Je třeba mít na vědomí skutečnost, že jisté typy ruchů či jejich kombinací nelze omezit či odstranit zcela aniž by zároveň nedošlo k potlačení či deformaci žádoucího signálu.

Z výše uvedených důvodů se nejprve provádí testovací úprava části záznamu, cca v rozsahu 1 – 2 minut. Pokud tato vyhovuje zadavateli, přistoupí se k úpravě konečné a celkové.