Znalecké expertizy

Soudní znalkyně jmenovaná ministrem spravedlnosti ČR v roce 1997, evidována u Městského soudu v Praze.

Znalecké posudky v oblasti Fonoskopie (Audioexpertiza) poskytované  soudním znalcem

Identifikace „anonymního“ mluvčího na základě porovnání se záznamem mluvčího, který může přicházet v úvahu jako pachatel anonymního záznamu

-    identifikace lze provádět ze záznamu   telefonního hovoru
-    identifikace z magfnetofonové či jiné přímé nahrávky hlasu osoby

„Typování neznámého“ mluvčího ze zvukového záznamu

-    z dostatečně dlouhé nahrávky je možné s větší či menší přesností určit u mluvčích věk, regionální příslušnost (event. mateřský jazyk, hovoří-li mluvčí se zřetelně „cizím akcentem“), vzdělání, popř. sociální zázemí