Vedení a facilitace porad

Anotace
Program je zaměřen na zvládání (vedení či facilitaci) skupiny lidí na poradě. Seznamuje se základními principy přípravy na poradu, řízení zajímavé a funkční  porady s ohledem na její typ, obsah a počet účastníků a se závěrečnými aktivitami následujícími po poradě.

Cíle programu

 • Osvojit si hlavní zásady efektivního vedení porady včetně přípravných a závěrečných aktivit
 • Naučit se připravit program a zápis porady
 • Umět rozdělit role účastníků porady


Obsah programu

 • Typy porad a témata vhodná na poradu
 • Účastníci porady a jejich role
 • Průběh a dynamika porady – vedení či facilitace porady, vedení diskuse
 • Jak napsat pozvánku na poradu a zápis z porady
 • Organizace porady – čas, prostor, technika
 • Jak vystupovat na poradách – prezentace, diskuse
 • Delegování úkolů a zajištění jejich kontroly
 • Rozdíl mezi facilitací a vedením porady
 • Cvičení (videotrénink, analýza, modelová cvičení)


Cílová skupina

Manažeři, asistentky a další zájemci, kteří se občas ocitají v situaci účastníka na poradě v jakékoli roli

Počet účastníků
10 - 12

Rozsah
1 den (dle potřeb klientů 2 dny)