Sebeprezentace – jak vidíme sami sebe a jak nás vidí okolí

Anotace
Základní program tohoto kurzu je sestaven tak, aby si frekventanti uvědomili jak vnímají a hodnotí sami sebe a proč, jak je vnímá a hodnotí okolí a proč. Na semináři jsou nastíněny možnosti, jak své vlastní sebehodnocení zlepšit, a tím dosáhnout i vyššího respektu od ostatních.  Probírána jsou témata interpersonálních vztahů - aktivního naslouchání, způsobu řízení konfliktu a samostatná kapitola je věnována vnímání nonverbální komunikace.

Cíl programu

  • posílit své možnosti při prosazování sebe, své práce, svých názorů
  • schopnost přizpůsobit své jednání situaci a typu komunikujících partnerů
  • některé techniky a postupy podporující dobré vztahy s lidmi

Obsah programu

  • Poznání sebe sama, svých slabých a silných stránek na základě zpětné vazby od kolegů v kurzu
  • Jak zlepšit své působení na okolí prostřednictvím naslouchání a vnímání ostatních
  • Způsoby vhodného prosazení sebe a své práce  vzhledem k vlastní povaze
  • Práce s emocemi a využití emocí ve prospěch věci („3 ega v rozhovorech“).
  • Význam a důležitost nonverbální komunikace -  čtení a ovládání nonverbální komunikace

Metoda
Trénink je kombinací krátkých teoretických bloků, cvičení a testů která jsou založena na základě využívání individuálních schopností a dovedností každého jednotlivce.
Některá cvičení jsou nahrávána  na videozáznam a následně analyzována. Chyby jsou okamžitě opravovány a posluchač je postupně veden k tomu, aby chybu uměl identifikovat, napravit  a  později i  (trvale) odstranit.

Cílová skupina
Manažeři, učitelé, pracovníci PR, HR, obchodníci, právníci a další, v jejichž práci hraje navazování a udržování dobrých vztahů s lidmi důležitou roli

Počet účastníků
8 - 10

Délka
2 dny