Prezentace hrou a zábavou

Anotace
Program seznamuje s novými trendy a možnostmi prezentace vzhledem k typu mluvčího, tématu a složení publika.

Cíle programu

 • Kvalitní příprava na prezentaci – formální i věcná
 • Postavit si dobrý scénář prezentace sobě na míru
 • Co při prezentaci využít

Obsah programu

 • Zjistit jaké jsou přednosti a zápory vlastní osobnosti v souvislosti s rolí řečníka – prezentátora
 • Příprava na prezentaci – verbální, strukturní, obsahová
 • Jaké možnosti  prezentace nabízí řečníkovi a jeho kontaktu s publikem
 • Základní typy prezentací s ohledem na osobnost řečníka
 • Role neverbální komunikace při prezentaci
 • Praktický nácvik s využitím video techniky a zpětné vazby

Cílová skupina
Manažeři, učitelé, pracovníci PR, HR , obchodníci a další, v jejichž práci hraje prezentace sebe sama a  svých zájmů důležitou roli

Počet účastníků
6 - 10

Rozsah
2 dny

Podmínka:

 • Účastníci si přinesou vlastní prezentaci informačního typu, s níž se bude pracovat
 • Na semináři si připraví prezentaci s cílem přesvědčit (lze též pracovat s předem připravenou prezentací)