Mezikulturní vztahy - přednáška

Přednáška stručně seznamuje se základními typy kultur, s nimž přicházíme a budeme přicházet stále častěji do kontaktu, a to nejen v soukromé, ale především pracovní komunikaci. Přednáška je koncipována jako základní přehledová informace a v jednotlivých tématických oblastech nezabíhá do přílišných detailů.

Obsah přednášky je rozčleněn do tří informačních bloků - informace o kulturách evroamerických, asijských a arabských. Stručně je podán výklad o způsobu kontaktu  s příslušníky daných kultur  při zahájení komunikace a při pracovní a společenské komunikaci.  Pozornost je věnována i nonverbální komunikaci a jejím pravidlům.

Pokud posluchači budou mít zájem o podrobnější výklad či nácvik komunikace s konkrétním typem kultury, doporučujeme absolvovat praktický seminář či workshop.

Počet účastníků
neomezen

Délka
3 hodiny