Kultura písemného projevu

Anotace
Program tohoto kurzu obsahuje dvě části. První se zabývá základními pravidly normalizované firemní či obecně obchodní (pracovní) korespondence. Druhá část je věnována úskalím češtiny v její psané podobě: psaní i/y z oblasti vyjmenovaných slov, problematika shody podmětu s přísudkem, interpunkce, velká písmena atd.

Cíl programu

  • seznámení se zásadami normalizované korespondence dle evropských norem
  • vhodná stylizace dopisů dle jejich účelu
  • základní problémy pravopisu a gramatiky češtiny

Obsah programu

  • Typy obchodní písemné komunikace a šablony (formáty psaní)
  • Stylizace obchodních dopisů  (a jiných textů) vzhledem k účelu a charakteru sdělení
  • Gramatika a pravopis základních jevů v češtině a nejčastější chyby
  • Cvičení, diktáty

Metoda
Trénink je kombinací krátkých teoretických bloků, cvičení a testů.

Cílová skupina
Manažeři, učitelé, pracovníci PR, HR, obchodníci, právníci, asistentky a další, kteří se prezentují svým psaným projevem.

Počet účastníků
8 - 10

Délka
1 den